Zapošljavanje i preduzetništvo

5
Feb

Značaj primjene digitalnih alata za HR menadžera

HR menadžer obavlja poslove koji su od strateškog značaja za svako preduzeće, što podrazumijeva određenu odrgovornost za upravljanje ljudskim potencijalima. Zbog prirode posla koji obavljaju, HR menadžeri imaju jedinstven uvid u poslovanje preduzeća, način na koji funkcioniše poslovni sistem i direktno utiču na budućnost preduzeća, jer donose poslovne odluke koje se odnose na sve zaposlene.

Uloga HR menadžera u savremenom preduzeću je da: obezbijedi dobrobit i zadovoljstvo svih zaposlenih, podstiče zaposlene prema najboljim opcijama za razvoj karijere i pomaže zaposlenima da riješe neki problem (osobne ili poslovne prirode).

Proces selekcije adekvatnih kadrova, a zatim i kontinuirano praćenje razvoja karijere za angažovane kadrove pred HR menadžere postavlja nove izazove u digitalnom poslovnom okruženju. Uloga HR menadžera, kao i obim poslova koje obavlja, u međunarodnoj grupaciji podrazumijeva korištenje odgovarajućih digitalnih alata. Neosporno je da digitalni alati znatno pomažu i olakšavaju posao HR menadžerima. Na koji način HR menadžeri mogu digitalizovati vlastito poslovanje i koristiti prednosti digitalnih alata za upravljanje ljudskim potencijalima, prvenstveno zavisi od trenutnog načina rada i stepena digitalizacije poslovnih procesa u preduzeću odnosno međunarodnoj grupaciji.

Jedan od načina na koji se može modernizirati HR poslovna funkcija jeste primjena odgovarajućih modula za kadrovske evidencije kao sastavni dio jedinstvenog ERP rješenja koji se koristi u preduzeću. Na taj način, za svakog zaposlenika jednostavno se može kreirati personalna mapa u koju se unose lični i ostali podaci od značaja za preduzeće: radni staž, jubileji, izostanci sa posla i drugi podaci odnosno kreirati potrebne izvještaje za donošenje poslovnih odluka iz dometa upravljanja ljudskim potencijalima. Osim personalnih mapa, modul za kadrovske evidencije obuhvata i druge napredne kadrovske evidencije: kalendare, putne naloge, plate, sigurnost i zaštita na radu, obrasce, zaposlenja i podatke za analizu trenutne kadrovske strukture neophodne za planiranje razvojnih potreba preduzeća odnosno međunarodne grupacije.

Upravljanje obimnom kadrovskom dokumentacijom, u 21. vijeku, podrazumijeva korištenje odgovarajućeg dokument menadžment sistema, a za potrebe ponavljajućih aktivnosti I zadataka HR menadžeri mogu ubrzati i poboljšati interne procese u preduzeću odnosno međunarodnoj grupaciji.

 

Prednosti digitalizacije HR poslovne funkcije:

  • jedinstvena evidencija o ulaganju u obrazovanje zaposlenih (eksterno i interno)
  • jednostavnije praćenje sistematizacije i popune radnih mjesta
  • vođenje zaduženja zaposlenika za osnovna sredstva preduzeća
  • obavještenja za važne datume (npr. istek ugovora, zdravstveni pregledi, rođendani i slično)
  • automatsko dodijeljivanje zadataka odgovornim osobama
  • kvalitetniju  iskorištenost radnog vremena
  • bespapirno potvrđivanje dokumenata itd.

 

 

Komentari na tekst