Zapošljavanje i preduzetništvo

Katarina Babić

Katarina Babić Janković- diplomirani menadžer turizma i hotelijerstva na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u volontiranju i radu u NVO organizacijama na...
Saznajte više

Maja Knežević

Maja Knežević, magistar poslovne ekonomije, zaposlena je u Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća od 2006. godine. Aktivno učestvuje u kreiranju strateških dokumenata...
Saznajte više

Aleksandar Dodik

Aleksandar Dodik rođen je 2.2.1969. u Sarajevu. Od 1998. godine živi i radi u Banjaluci. Područje njegovog profesionalnog interesovanja je preduzetništvo. U svom radu uspješno...
Saznajte više