Zapošljavanje i preduzetništvo

Maja Knežević

Magistar poslovne ekonomije

Maja Knežević

Magistar poslovne ekonomije

Biografija

Maja Knežević, magistar poslovne ekonomije, zaposlena je u Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća od 2006. godine.

Aktivno učestvuje u kreiranju strateških dokumenata i programa zapošljavanja i samozapošljavanja u kojima su ciljna grupa mladi ljudi, te organizuje treninge za samozapošljavanje. Posjeduje iskustvo u radu sa privatnim kompanijama i učestvovala na nekoliko specijalističkih treninga u više zemalja.

Specijalnosti: strateški dokumenti, treninzi u oblasti samozapošljavanja, specijalistički treninzi