Zapošljavanje i preduzetništvo

Ante Jurić Marijanović

Meanadžer programa Zapošavanje i preduzetništvo u OKC-u

Ante Jurić Marijanović

Meanadžer programa Zapošavanje i preduzetništvo u OKC-u

Biografija

Deset godina iskustva u oblastima prodaje, organizacije i marketinga u sektorima bankarstva, medija i IT-a, u kompanijama RTL, HRT, Recro-net, Housing, Intesa San Paolo. Danas vodi projekte koji se bave povezivanjem tržišta rada i sistema visokog obrazovanja (www.akademac.ba), karijernim savjetovanjem (karijera.okcbl.org), edukacijama u oblasti preduzetništva i poslovnim mentorstvom.