Zapošljavanje i preduzetništvo

Aleksandar Dodik

Konsultant u oblasti preduzetništva i poslovnog planiranja

Aleksandar Dodik

Konsultant u oblasti preduzetništva i poslovnog planiranja

Biografija

Aleksandar Dodik rođen je 2.2.1969. u Sarajevu. Od 1998. godine živi i radi u Banjaluci. Područje njegovog profesionalnog interesovanja je preduzetništvo. U svom radu uspješno kombinuje teoretsko znanje i praktično iskustvo.

U prethodnom radu je stekao ekstenzivno znanje u području preduzetništva, poslovnog planiranja, klasterizacije, organizacijskih vještina i razvoja resursa lokalnih zajednica. Takođe, ima veliko iskustvo u razvoju strukture političkih partija i mladih političara, kao i u analizi političke situacije.

Trenutno je na funkciji predsjednika odbora asocijacije Centar za preduzetničke inicjative i ujedno je predsjednik asocijacije CEFE trenera u BiH. Održao je preko 800 treninga u strateškom planiranju i razvoju kapaciteta različitih vladinih i nevladinih organizacija.

Specijalnosti: preduzetništvo, poslovno planiranje, klasterizacija, poltičke partije, organizacija, CEFE treninzi, strateško planiranje, izgradnja kapaciteta