Zapošljavanje i preduzetništvo

O nama

Glavni cilj projekta je doprinijeti boljem ekonomskom položaju mladih te njihovom samozapošljavanju u Gradu Banja Luka uz obezbijeđene mehanizme podrške.

Projekat „Obukom i podrškom do samozapošljavanja“ se fokusira na poboljšanje ekonomskog i socijalnog položaja mladih osoba u gradu Banja Luka. Uz činjenicu da su mladi imali vrlo malo prilika za bilo kakvu obuku usmjerenu na poboljšanje ekonomske situacije i ostvarivanja prihoda, jasno je da je neophodno preduzeti aktivnosti koje bi ih osposobili za samostalne preduzetničke aktivnosti, ali i ukazale organima vlasti, institucijama i široj javnosti na značaj podrške mladim preduzetnicima.

Koncept projekta se zasniva na obezbjeđenju sljedećih elementa podrške samozapošljavanju, a to su informisanje, obuka, savjetodavne usluge i mentorstvo koje će doprinijeti samozapošljavanju i ekonomskom jačanju mladih osoba u Gradu Banja Luka.

Planirano je da se održe dva ciklusa od 15 dana obuke iz oblasti razvijanja poslovnih vještina, jednostavno nazvani „Preduzetnička akademija“.

Nakon obuka, polaznicima će biti obezbijeđene savjetodavne usluge u cilju pripreme što kvalitetnijih poslovnih planova za prezentaciju predstavnicima finansijskih institucija. Za sve one koji razviju poslovnu ideju, partnerska organizacija će obezbjediti mentore koji će mlade ljude pratiti i savjetovati tokom razvijanja konkretnog biznis plana za apliciranje bilo kojem potencijalnom investitoru ili donatoru.

Nakon obuka i savjetovanja biće pripremljen sveobuhvatni vodič, koji će sadržati pregled svih koraka koje je neophodno proći na putu od ideje do biznisa – tzv. mapa puta. Pored izrađenog vodiča biće razvijen i informativno edukativni web portal koji će mladim ljudima služiti kao resursni centar za samozapošljavanje.

Na kraju projekta se planira održavanje konferencije. Svrha konferencije će biti okupljanje svih relevantnih aktera u ekonomskoj sferi u gradu Banja Luka, zajedno sa učesnicama obuke te predstavnicima gradskih vlasti. Na konferenciji će se izložiti sadašanja situacija po pitanju nezaposlenosti mladih i procijeniti podrška koja postoji u vezi sa poslovnim inicijativama mladih preduzetnika. Očekuje se aktivno učešće kandidata koje su prošle obuku sve sa ciljem identifikovanja mjera koje bi pozitivno uticale na povećanje zaposlenosti mladih, te realizaciju njihovih poslovnih ideja. Na konferenciji će se potom kroz aktivnu diskusiju izvesti zaključci i preporuke o kojima se može postići konsenzus među svim učesnicima te će im biti dodjeljeni certifikati a poslovni planovi promovisani.

Projekat „Obukom i podrškom do samozapošljavanja“ je projekat koji OKC Banjaluka realizuje u periodu septembar 2013. – mart 2014. godine. Cilj projekta je doprinijeti boljem ekonomskom položaju mladih, te njihovom samozapošljavanju u Gradu Banja Luka uz obezbijeđene mehanizme podrške. Projekat se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije III – LODIII“ kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.