Zapošljavanje i preduzetništvo

19
Jul

Crna Gora: Ko uloži dva miliona u poljoprivredu dobija državljanstvo

Stranac koji uloži dva miliona eura u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, 3,5 miliona u preradu poljoprivrednih i ribljih proizvoda ili četiri miliona u drvopreradu, može konkurisati za crnogorsko državljanstvo, predviđeno je pravilnikom koji je juče usvojila Vlada.

Pravilnikom su definisani uslovi koje treba da ispunjavaju razvojni projekti iz poljoprivrede i drvoprerade u postupku izbora investitora koji mogu steći crnogorsko državljanstvo prema projektu ekonomskog državljanstva, pišu Vijesti.

U dokumentu je navedeno da, osim tih uslova, investitor mora da zaposli najmanje deset radnika ako se investicija odnosi na primarnu poljoprivrednu proizvodnju ili 20 radnika ako se odnosi na prerađivačku i drvnu industriju.

Investitor koji želi da dobija državljanstvo na ovaj način ne smije konkurisati za druge podsticajne mjere u vezi sa ovom investicijom.

Prednost će imati oni koji investicijom omogućavaju supstituciju uvoza, koriste do sada nekorišteno poljoprivredno zemljište, ulažu u nerazvijenije opštine i podstiču saradnju sa hotelijerima.

Poslovne novine

Komentari na tekst